Level 6

14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
waiting at the counter
chờ ở quầy tính tiền
waiting to board the vehicle
chờ để bước lên xe
walking along the dock
đi bộ dọc cảng
washing the dish
rửa đĩa
watching a program on television
xem một chương trình ti vi
watering a plant
tưới cây
waving flags from a window
những lá cờ bay trong gió từ cửa sổ
wearing a helmet
đang có một cái mũ bảo hiểm trên đầu
weighing one’s luggage
cân hành lí của ai đó
wheeling some carts out of the building
đẩy xe ra khỏi tòa nhà
wiping off the kitchen counter
lau chùi kệ bếp
working on a rooftop
làm việc trên mái nhà
writing on a piece of paper
viết lên trên một mảnh giấy
writing some directions
viết một số hướng dẫn