Level 2 Level 4

19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
racing down the street
phóng xe xuống đường
raising sales
nâng cao doanh số bán hàng
raking the leaves
cào lá
reaching across the table
di qua cái bàn
reaching for an item
với tay lấy 1 đồ vật( hàng hoá)
reading a sign
đọc 1 dấu hiệu
rearranging the furniture
sắp xếp đồ đạc
reattaching the wheel to the cart
gắn bánh xe cho xe kéo
relaxing outdoors
thư giãn ngoài trời
removing one’s coat
cởi áo khoác
repairing fishing equipment
sửa chữa dụng cụ câu cá
resting on the grass
nghỉ ngơi trên bãi cỏ
restocking the shelves
thêm đồ vào giá sách
riding bicycles
đạp xe
rinsing off the counter
rửa cái kệ
rolling up one’s sleeve
cuộn tay áo,
rowing a boat
chèo thuyền
running ahead of the man
chạy trước mặt người đàn ông
running out to board the bus
chạy ra để lên xe bus