Level 1 Level 3

30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
packing away some poles
đóng gói một số cột
packing for a trip
đóng gói cho một chuyến đi
painting a picture
vẽ một bức tranh
parking one’s bike in a rack
đỗ xe đạp của ai vào giá để xe
passing a box to another
Chuyển một chiếc hộp cho ai đó
paying for the item
trả tiền cho các sản phẩm
pedaling down the street
đạp xe xuống đường phố
photographing the scenery
chụp ảnh phong cảnh
picking up pastries from the trays
chọn bánh ngọt từ các khay
picking vegetables in a field
chọn rau trong một khu vực
pilling some books on the shelves
chồng một số cuốn sách lên kệ
piloting a boat out to sea
dẫn tàu ra biển
placing a coin in the slot
đặt một đồng xu vào khe
planting a garden in front of the store
trồng một khu vườn ở phía trước cửa hàng
playing a musical instrument
chơi một nhạc cụ
plugging in a machine
cắm điện vào máy tính
pointing a finger to the monitor
chỉ một ngón tay lên màn hình
polishing a window
đánh bóng cửa sổ
posing for a picture
sắp đặt tư thế cho một bức ảnh
posting a notice on the window
đăng một thông báo trên cửa sổ
pouring drinks into glasses
rót đồ uống vào ly
preparing food in two pans
chuẩn bị thức ăn trong hai chảo
pulling a cart
kéo một giỏ hàng
purchasing loaves of the bread
mua ổ bánh mì
pushing a cart through the line
đẩy một chiếc xe qua các hàng
putting a key into a lock
đặt một chìa khóa vào ổ khóa
putting away one’s instruments
cất nhạc cụ đó đi
putting down one’s pen
đặt bút của ai xuống
putting on sweaters
mặc áo len
putting up a poster
dán 1 tấm áp phích