Level 40 Level 42
Level 41

Sekcja 41


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
How should I sort this problem out? It's beyond my capabilities.
Jak mam rozwiązać ten problem? To mnie przerasta.
It's probably best to ask Mr Atkinson. He might be able to help you.
Chyba najlepiej zapytać pana Atkinsona. On być może będzie w stanie ci pomóc.
I can't think of any reason you should hesitate. It's a good solution in the long run.
Nie widzę żadnego powodu, abyś miał się wahać. To dobre rozwiązanie na dłuższą metę.
I don't see any need to bring up this topic.
Nie widzę potrzeby, aby poruszać ten temat.
If I were in your shoes, I would check if anybody else has faced that problem before.
Na twoim miejscu sprawdziłbym, czy ktoś już wcześniej nie miał do czynienia z tym problemem.