Level 38 Level 40
Level 39

Sekcja 39


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Guess what! George has bought a house. The problem is that it needs repairing.
Nie uwierzysz! Jurek kupił dom. Problem w tym, że wymaga on napraw.
Although this stuff is child's play, I bet he will bungle it.
Chociaż to jest dziecinnie proste, założę się, że on to spartaczy.
Don't exaggerate, it's a cinch even for him.
Nie przesadzaj, to jest łatwizna (pestka) nawet dla niego.
He's hopeless when it comes to home repairs.
Jest beznadziejny, kiedy trzeba dokonać napraw w domu (jeśli chodzi o naprawy w domu).
I haven't the faintest idea how to tell him about that.
Nie mam zielonego pojęcia, jak mu o tym powiedzieć.