Level 36 Level 38
Level 37

Sekcja 37


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I've been having a hectic time at work for the past couple of days.
Od kilku dni mam urwanie głowy w pracy.
How upsetting! I hope the problem will find its solution.
Jakież to przykre/przygnębiające! Mam nadzieję, że problem sam się rozwiąże.
I know how it feels. I had to face a problem like that last year myself.
Wiem, jakie to uczucie. Sam musiałem zmierzyć się z podobnym problemem w zeszłym roku.
Let me have a go at it. I'm sure I'll make it.
Pozwól mi spróbować. Na pewno mi się uda.
Great! I knew you'd do it! Let's celebrate it!
Wspaniale! Wiedziałem, że ci się uda. Uczcijmy to!