Level 34 Level 36
Level 35

Sekcja 35


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Sorry to bother you again, but can you help me with my computer?
Przepraszam, że znowu przeszkadzam, ale czy mógłbyś pomóc mi przy komputerze?
There must be some mistake here. Can you give me a hand?
W tym musi być jakiś błąd. Czy możesz mi pomóc?
Are you sure you've got it all right?
Czy jesteś pewien, że wszystko dobrze zrozumiałeś?
You completely miss the point, I'm afraid.
Niestety, zupełnie nie widzisz sedna sprawy.
Stop finding fault with me.
Przestań się mnie czepiać.