Level 26 Level 28
Level 27

Sekcja 27


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I would have called you from the (shopping) mall, but I couldn't get a signal.
Zadzwoniłbym do ciebie z centrum handlowego, ale nie miałem zasięgu (w telefonie).
When could they schedule the meeting?
Kiedy oni mogliby zorganizować to spotkanie?
You put so much effort in everything.
Bardzo się we wszystko angażujesz.
Try to relax a little! We're here to help you.
Spróbuj się trochę odprężyć. Jesteśmy tutaj, aby ci pomóc.
I always take things seriously. That's the way I am.
Zawsze biorę wszystko na poważnie. Taka już jestem.