Level 22 Level 24
Level 23

Sekcja 23


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Pull yourself together! It's about time you began a new life.
Weź się w garść! Najwyższy czas, abyś rozpoczął nowe życie.
It's easy for you to say 'cos you're rich.
Dobrze ci się mówi, bo jesteś bogaty.
First of all, you must get a good education.
Przede wszystkim musisz zdobyć porządne wykształcenie.
If everything goes well, in three years you'll get a bachelor's degree.
Jeśli wszystko pójdzie dobrze, za trzy lata będziesz miał licencjat.
I owe it all to you. I'm indebted to you.
Tobie zawdzięczam wszystko. Mam wobec ciebie dług wdzięczności.