Level 21 Level 23
Level 22

Sekcja 22


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Excuse me, is this seat taken?
Przepraszam, czy to miejsce jest zajęte?
Do you mind if I smoke? I kind of got nervous about it.
Czy mogę zapalić? Trochę się tym zdenerwowałem.
I'm very sorry to hear that. I hope it's nothing serious.
Przykro mi to słyszeć. Mam nadzieję, że to nic poważnego.
I feel like crying. Just my luck!
Chce mi się płakać. Takie to już moje szczęście!
Don't exaggerate! You have everything you could wish for.
Nie przesadzaj! Niczego nie brakuje ci do szczęścia.