Level 10 Level 12
Level 11

Sekcja 11


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
How can I best explain this?
Jak mogę to najlepiej wyjaśnić?
As usual the problem comes down to money.
Jak zwykle problem sprowadza się do pieniędzy.
Yet they made a killing on the last deal, didn't they?
Przecież zbili fortunę na ostatniej transakcji, czyż nie?
No wonder, they leave nothing to chance.
Nic dziwnego, nie zostawiają nic przypadkowi.
Sorry to trouble you, but do you know where I put the files of this case?
Przepraszam za kłopot, ale nie wiesz, gdzie położyłem akta tej sprawy?