Level 3 Level 5
Level 4

Hobbies


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
present more of a challenge
khá là thử thách
relatively easy
khá là dễ
enjoy easy hobbies
thích những thói quen dễ dàng
require very little equipment
yêu cầu rất ít thiết bị
simple to learn
dễ học
inexpensive
không đắt đỏ
remember doing something
nhớ làm việc gì
feel like a demanding or challenging experience
có cảm giác như một kinh nghiệm đòi hỏi nhiều và đầy tính thử thách
to find something easy and fun
thấy cái gì dễ và vui nhộn
take pictures
chụp ảnh
the technicalities of operating a camera
chi tiết về việc vận hành một cái máy ảnh
despite being straightforward
bất chấp việc nói một cách thẳng thắn
a satisfying activity
một hoạt động làm thỏa mãn
difficult hobbies
những sở thích khó khăn
feel a greater sense of satisfaction
có cảm giác thỏa mãn hơn
manage to do something successfully
cố gắng làm một cái gì thành công
film editing
chỉnh sửa phim
require a high level of knowledge and expertise
yêu cầu trình độ kiến thức và chuyên môn cao
In my case
ở trường hợp của tôi
become competent at something
trở nên thành thạo về cái gì
enjoy something more
thích cái gì hơn
give somebody more pleasure
mang lại cho ai nhiều niềm vui thích hơn
reach a higher level of performance
đạt thành tích tốt hơn
the feeling of achievement
cảm giác của việc đạt được một cái gì đó
equally pleasurable
làm vừa ý không kém