Level 20 Level 22
Level 21

Road safety


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
with regard to something
về cái gì
make our roads safer
làm cho giao thông đi lại được an toàn hơn
a range of measures
có rất nhiều giải pháp
promote better driving habits
thúc đẩy thói quen lái xe an toàn hơn
strict punishments
những hình phạt nghiêm khắc
encourage somebody to do something
khuyến khích ai làm gì
penalties
hình phạt
dangerous drivers
những người lái xe nguy hiểm
act as a deterrent
đóng vai trò là hình thức răn đe
avoid repeating the same offence
tránh lặp đi lặp lại lỗi
driving penalty
hình phạt cho người lái xe
fines
hình phạt tiền
licence suspension
treo bằng lái
driver awareness courses
khóa học nâng cao nhận thức lái xe an toàn
prison sentences
hình phạt tù
the aim of something
mục đích của cái gì
have negative consequences
có tác động tiêu cực
become more disciplined and alert
trở nên kỷ luật và cảnh giác hơn
follow the rules more carefully
tuân thủ luật lệ cẩn thận hơn
promote safe driving
quảng bá lái xe an toàn
vitally important
rất quan trọng
educate people properly
giáo dục mọi người một cách hợp lý
driving test
bài thi lái xe
safe road design
thiết kế đường xá an toàn
speed bumps
gờ giảm tốc
road bends
chỗ gấp khúc để giảm tốc
calm traffic
làm chậm lại giao thông
speed cameras
camera bắn tốc độ
deter somebody from doing something
ngăn cản ai làm việc gì
local councils
chính quyền địa phương
invest in better public transport
đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng
prevent bad driving
ngăn chặn lái xe không an toàn
road safety measures
các giải pháp nâng cao an toàn giao thông