Level 19 Level 21
Level 20

Traditional lecture-based courses vs. online cours


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be correlated with sth
liên quan mật thiết tới, gây ra cái gì
active learning
học một cách chủ động
applied
mang tính ứng dụng
theoretical
mang tính lý thuyết
peer instruction
sự giảng bài cho nhau của học sinh
problem-based learning
việc học dựa vào các vấn đề
flipping the classroom
sự thay đổi vai trò trung tâm trong lớp học từ giáo viên sang học sinh
a default teaching approach
phương pháp tiếp cận dạy học bạn mặc định
teaching ethics
dạy về đạo đức
be slated for being boring and poorly attended
bị chỉ trích cho sự nhàm chán và ít người tham gia
vast, stuffy venues that seat hundreds
giảng đường to hàng trăm người học ngột ngạt
a disembodied voice droning into a microphone
một giọng đọc quái lạ, không rõ nguồn gốc cứ đều đều rót vào míc
reading out endless powerpoint slides
đọc những slides dài lê thê vô tận
scanty income
tiền lương ít ỏi
scanty audience
khán giả ít ỏi
intermittently browsing the internet and social networks
thi thoảng lại lướt web và mạng xã hội
gimmicks
vật làm cảnh, mánh lới
a travesty
một sự trá hình
novelties
tính mới lạ, điều mới lạ
pragmatic way of teaching knowledge to people
cách thực dụng để truyền đạt kiến thức cho người khác
educational ethos
bản chất giáo dục
a one-off performance
một sự trình diễn duy nhất 1 lần
here-and-now concentration
sự tập trung ngay tại chỗ
the issues are amplified by large cohorts
vấn đề được làm trầm trọng hơn ở những lớp học lớn
traditionally-taught classes
những lớp học dạy theo kiểu truyền thống
forge a close connection with the lecturer
tạo ra mối quan hệ thân thiết với giảng viên