Level 1 Level 3
Level 2

Studying at university vs. getting a job


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
the best route to a successful career
con đường tốt nhất để có một sự nghiệp thành công
to get a job straight after school
kiếm việc làm ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3
to finish school
tốt nghiệp cấp 3
teenagers
thanh thiếu niên
to face the dilemma of something
phải đối mặt với một tình thế khó xử của cái gì
to continue one's education
tiếp tục sự nghiệp học hành
to go to college or university
học đại học
to start earning money as soon as possible
bắt đầu kiếm tiền càng sớm càng tốt
to become independent
trở nên độc lập
be able to afford something
có khả năng chi trả cho cái gì
to start a family
bắt đầu lập gia đình
in terms of their career
về mặt nghề nghiệp mà nói
to find work
tìm kiếm việc làm
to continue one's study
tiếp tục học
to progress more quickly
tiến bộ nhanh hơn
to have the chance to gain real experience and learn practical skills
có cơ hội để thu thập kinh nghiệm thực tế và học hỏi những kỹ năng thực tế
chosen professions
những ngành nghề được chọn
to lead to promotions and a successful career
dẫn tới sự thăng tiến và sự nghiệp thành công
academic qualifications are required in many professions
trình độ học vấn được đòi hỏi ở rất nhiều ngành nghề
to have a relevant degree
có bằng cấp liên quan
university graduates
sinh viên tốt nghiệp đại học
to have access to better job opportunities
có cơ hội tiếp cận với những cơ hội nghề nghiệp tốt hơn
to tend to earn higher salaries than those with fewer qualifications
có xu hướng có lương cao hơn những người có ít bằng cấp hơn
the job market is becoming increasingly competitive
thị trường lao động thì đang trở nên rất là cạnh tranh
applicants for one position in a company
những ứng viên cho một vị trí của một công ty
to have qualifications from a university
có bằng cấp từ một trường đại học
to compete
cạnh tranh
be likely to be successful in their careers
có nhiều khả năng để thành công trong sự nghiệp
to continue one's study beyond school level
tiếp tục học cao lên bậc đại học