Level 6 Level 8
Level 7

Level 07


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be par for the course
być czymś powszednim/normalnym
be playing a waiting game
grać na czas
be quick on the draw
szybko zrozumieć o co chodzi, w mig chwytać o co chodzi
be ranked third
być sklasyfikowanym na trzecim miejscu
be right about something
mieć rację w jakiejś sprawie
be second to none
nie mieć sobie równych
be seized with something
być ogarniętym czymś (np. strachem)
be subject to something
podlegać czemuś
be supposed to do something
powinno się coś zrobić
be the opposite of somebody
być przeciwieństwem kogoś
be up and running
działać, być sprawnym
be up to one’s ears in work
być zagrzebanym w pracy
beat around the bush
owijać w bawełnę
beat somebody black and blue
zbić kogoś na kwaśne jabłko, posiniaczyć
beat the breast
bić się w piersi
because of something
z powodu czegoś
become a burden to somebody
stać się dla kogoś ciężarem
become aware of something
uświadomić sobie coś
before somebody’s eyes
przed czyimiś oczami
behind the scenes
za kulisami
behind the wheel
za kierownicą
below average
poniżej przeciętnej
below the mark
poniżej wymaganego poziomu
bend over backwards to do something
bardzo starać się coś zrobić
bend the rules
naginać przepisy