Level 54 Level 56
Level 55

Level 55


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
these things happen
takie rzeczy się zdarzają
things are getting out of hands
sprawy wymykają się spod kontroli
things are looking up
coraz lepiej się dzieje
things are running smoothly
sprawy idą gładko
think little of somebody
nie mieć o kimś wysokiego mniemania
third time lucky
do trzech razy sztuka
this is not a game
to nie zabawa
this is not laughing matter
to nie są żarty, tu nie ma nic do śmiechu
three times in a row
trzy razy pod rząd
throw good money after bad
wyrzucać pieniądze w błoto
tighten one’s belt
zaciskać pasa
time after time
raz za razem
time goes by fast
czas szybko mija
time is money
czas to pieniądz
time is on somebody’s side
czas pracuje na czyjąś korzyść
time will tell
czas pokaże
to a certain extent
w pewnym stopniu, do pewnego stopnia
to good effect
z dobrym skutkiem
to make a long story short
krótko mówiąc
to make matters worse
co gorsza
to my surprise
ku mojemu zaskoczeniu
to no avail
na próżno
to no effect
bezskutecznie
to one’s heart’s content
do woli, ile dusza zapragnie
to one’s shame
ze wstydem