Level 53 Level 55
Level 54

Level 54


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
the results are as follows
wyniki są następujące
the same to you!
wzajemnie!
the scene of the crime
miejsce zbrodni
the shape of things to come
to, co nas czeka; to co przyszłość przyniesie
the sky is the limit
możliwości są nieograniczone
the sooner the better
im wcześniej, tym lepiej
the voice of the people
głos ludu
the way things are
w tych okolicznościach
the worst is behind you
najgorsze masz za sobą
there are limits!
są jakieś granice!
there is a market for something
jest popyt na coś
there is growing recognition that
coraz więcej ludzi zaczyna zdawać sobie sprawę, że
there is no accounting for taste
o gustach się nie dyskutuje
there is no excuse for such behaviour
nie ma usprawiedliwienia dla takiego zachowania
there is no question that
nie ma wątpliwości, że
there is no smoke without fire
nie ma dymu bez ognia
there is room for improvement
można to jeszcze ulepszyć
there seems to be
zdaje się, że jest
there was nothing to suggest that
nic nie wskazywało, że
there’s no magic formula for
nie ma cudownej recepty na
there’s no place like home
wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej
there’s no point in doing something
nie ma sensu robienie czegoś
there’s no time to lose
nie ma chwili/czasu do stracenia
there’s nothing like
nie ma to jak
there’s nothing to stop me
nic mnie nie powstrzyma