Level 50 Level 52
Level 51

Level 51


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
take an exam
przystąpić do egzaminu
take care!
uważaj na siebie!
take early retirement
odejść na wcześniejszą emeryturę
take effect
zacząć działać
take exercise
ćwiczyć, gimnastykować się
take issue with somebody
nie zgadzać się z kimś
take it easy!
spokojnie! ostrożnie!
take measures
przedsięwziąć środki
take my word for it
możesz mi wierzyć, masz moje słowo
take office
objąć urząd
take orders from somebody
wykonywać czyjeś rozkazy
take out insurance
ubezpieczyć się, wykupić ubezpieczenie
take place
odbyć się, mieć miejsce
take power
objąć władzę
take second place
zająć drugie miejsce
take shelter
schronić się
take somebody in one’s arms
wziąć kogoś w ramiona
take somebody to court
pozwać kogoś do sądu
take somebody’s advice
skorzystać z czyjejś rady
take somebody’s point
rozumieć czyjś punkt widzenia
take somebody’s side
brać czyjąś stronę; stawać po czyjejś stronie
take somebody’s temperature
mierzyć komuś temperaturę
take something on faith
przyjmować coś na wiarę
take something to heart
wziąć sobie coś do serca
take stock of something
ocenić coś, podsumować, zastanowić się