Level 4 Level 6
Level 5

Level 05


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be a tool in somebody’s hands
być narzędziem w czyichś rękach
be all smiles
promieniować uśmiechem
be all thumbs
mieć dwie lewe ręce
be at a loss what to do
nie wiedzieć, co zrobić
be at one’s wits’ end
nie wiedzieć, co począć
be back to square one
wrócić do punktu wyjścia
be between jobs
szukać nowej pracy
be blind to something
być ślepym na coś
be due to do something
mieć coś do zrobienia
be dying for something
pragnąć czegoś, marzyć o czymś
be expecting a baby
spodziewać się dziecka
be fully aware of something
w pełni zdawać sobie sprawę z czegoś
be getting on in years
starzeć się
be hard done by
zostać źle potraktowanym przez
be in a bind
być w trudnym położeniu
be in a hurry
spieszyć się
be in a state
być podenerwowanym
be in a tight corner
znajdować się w sytuacji bez wyjścia
be in good health
cieszyć się dobrym zdrowiem
be in league with somebody
być z kimś w zmowie
be in line with something
zgadzać się z czymś
be in no position to do something
nie być w stanie czegoś zrobić, nie mieć możliwości
be in one’s element
być w swoim żywiole
be in short supply
brakować czegoś
be in somebody’s shadow
być/pozostawać w czyimś cieniu