Level 45 Level 47
Level 46

Level 46


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
regular customer
stały klient
remain a mystery
pozostawać tajemnicą
resort to force
uciekać się do użycia siły
result in failure
zakończyć się niepowodzeniem
result in something
kończyć się czymś, spowodować coś
retire from public life
wycofać się z życia publicznego
return a call
oddzwonić
return to normal
wracać do normy
reveal a secret
zdradzić tajemnicę/sekret
right now
właśnie teraz, w tej chwili
right on the spot
na miejscu, natychmiast
ring a bell
coś komuś przypominać
rise to fame
zdobyć sławę
rise to the occasion
stanąć na wysokości zadania
risk one’s neck
nadstawiać karku, ryzykować
run a test
przeprowadzić test
run for office
ubiegać się o urząd
run for one’s life
ratować się ucieczką
run for shelter
szukać schronienia
run of bad luck
zła passa
run of good luck
dobra passa
save face
zachować twarz
save somebody the trouble
zaoszczędzić komuś trudu
save somebody’s life
uratować komuś życie
say something to somebody’s face
powiedzieć coś komuś prosto w oczy