Level 44 Level 46
Level 45

Level 45


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
put much work in something
wkładać w coś dużo pracy
put one’s foot in it
popełnić gafę
put one’s heart into something
wkładać w coś serce
put out a fire
ugasić pożar
put somebody at risk
narażać kogoś
put somebody in an awkward situation
postawić kogoś w niezręcznej sytuacji
put somebody straight
wyjaśnić coś komuś, wyprowadzić kogoś z błędu
put something into somebody’s head
wbijać komuś coś do głowy
put something into the same bag
wrzucać coś do jednego worka
put something to the test
poddać coś próbie
put the blame on somebody
zrzucać winę na kogoś
quality of life
jakość życia
question of taste
sprawa/kwestia gustu
race against time
wyścig z czasem
rack one’s brains for something
łamać sobie nad czymś głowę
raise one’s voice
podnosić głos
raise somebody’s hopes
robić komuś nadzieję
raise the alarm
wszcząć alarm
ranging from... to...
począwszy od..., a skończywszy na...
rate a mention
być wartym wspomnienia/wzmianki
rate of interest
stopa procentowa
reach an agreement on
osiągnąć porozumienie w
reach as far as
sięgać aż do
read somebody’s mind
czytać komuś w myślach
refresh somebody’s memory
odświeżyć komuś pamięć