Level 42 Level 44
Level 43

Level 43


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
on top of everything
na domiar wszystkiego
once upon a time
dawno, dawno temu; pewnego razu
one after another
jeden po drugim
one false move
jeden fałszywy ruch/krok
one thing you can be sure of
jednego możesz być pewien
one way or another
w taki czy inny sposób
out of breath
zdyszany
out of harm’s way
z dala od niebezpieczeństwa
out of reach
poza zasięgiem, nieosiągalny
out of shape
bez kondycji, bez formy
out of sight, out of mind
co z oczu, to z serca
over and over again
ciągle, bez końca
over my dead body
po moim trupie
over the years
przez wszystkie te lata
pack of lies
stek kłamstw
pack one’s bags
pakować manatki
pass an exam
zdać egzamin
pay attention to something
zwracać na coś uwagę
pay somebody back with interest
odpłacić komuś z nawiązką; spłacić z odsetkami
pay through the nose for something
przepłacić coś, zapłacić za dużo
peace talks
rozmowy pokojowe
people of like mind
ludzie o podobnych poglądach
people say that
mówi się, że
perform a task
wykonać zadanie
personal belongings
rzeczy osobiste