Level 25 Level 27
Level 26

Level 26


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
how do you mean?
nie bardzo rozumiem, co masz na myśli
how far is it to
jak daleko jest do
how much do you charge?
ile wynosi opłata? ile to kosztuje?
how was I to know?
skąd mogłem wiedzieć?
how’s it going?
jak leci?
human nature
natura ludzka
human relations
stosunki międzyludzkie
hurry somebody up
poganiać/popędzać kogoś
hurry up!
pospiesz się!
hurt somebody’s feelings
zranić czyjeś uczucia
hurt somebody’s pride
urazić czyjąś dumę
I beg to differ
pozwoli pan, że się nie zgodzę
I beg your pardon
przepraszam
I can hardly believe it
z trudem mogę w to uwierzyć
I can’t figure it out
nie mogę tego zrozumieć/pojąć
I can’t help it
nic na to nie poradzę
I could have sworn that
mógłbym przysiąc, że
I couldn’t agree more
w zupełności się z tobą zgadzam
I couldn’t believe my eyes!
nie wierzyłem własnym oczom!
I couldn’t care less
nic mnie to nie obchodzi, mam to gdzieś
I couldn’t get a word in edgeways
nie mogłem dojść do słowa
I didn’t expect that of her
nie spodziewałem się tego po niej
I didn’t mean it
tak mi się tylko powiedziało, nie chciałem tego powiedzieć
I didn’t sleep a wink
nie zmrużyłem oka
I don’t buy it
nie kupuję tego (nie wierzę w to)