Level 24 Level 26
Level 25

Level 25


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
have trouble doing something
mieć trudności w robieniu czegoś
have you considered that
czy wziąłeś pod uwagę, że
having said that
chociaż z drugiej strony, jednak
he is sure to do that
on na pewno to zrobi
heads or tails?
orzeł czy reszka?
heaven on earth
niebo/raj na ziemi
he’s doing fine
świetnie mu idzie
history repeats itself
historia lubi się powtarzać
hit below the belt
uderzać poniżej pasa
hit the bottle
często zaglądać do kieliszka
hitch a lift
łapać okazję (autostop)
hold a seat for somebody
zarezerwować komuś miejsce, zająć miejsce dla kogoś
hold down a job
zachować/utrzymać posadę
hold office
sprawować urząd
hold one’s breath
wstrzymać oddech
hold out hope
dawać nadzieję
hold somebody in high regard
darzyć kogoś wielkim szacunkiem
hold your tongue!
trzymaj język za zębami!
home sweet home
nie ma to jak w domu
how are things?
co słychać?
how are you getting along?
jak sobie radzisz?
how can you tell?
po czym to można poznać?
how dare you!
jak śmiesz!
how do you feel about
co sądzisz o
how do you know?
skąd wiesz?