Level 22 Level 24
Level 23

Level 23


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hand in hand
trzymając się za ręce
hand in one’s resignation
złożyć rezygnację
hands off!
ręce przy sobie! precz z łapami!
hang around with somebody
zadawać się z kimś
hang in the air
wisieć w powietrzu
hang on!
zaczekaj!
happen to do something
przypadkiem coś zrobić
happy birthday!
wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
hardly ever
rzadko kiedy, prawie nigdy
have a breath of fresh air
zaczerpnąć świeżego powietrza
have a clean record
nie być karanym
have a command of three languages
władać trzema językami
have a day off
wziąć wolne, mieć wolny dzień
have a fear of doing something
bać się coś zrobić
have a good night’s sleep
dobrze się wyspać
have a heart!
zlituj się!
have a high opinion of somebody
mieć o kimś wysokie mniemanie
have a rough night
mieć ciężką noc
have a safe journey!
szczęśliwej podróży! szerokiej drogi!
have a sharp tongue
mieć ostry język
have a sweet tooth
lubić słodycze
have a temperature
mieć gorączkę
have a voice in something
mieć coś do powiedzenia w jakiejś sprawie
have a way of doing something
mieć na coś sposób
have a weakness for
mieć słabość do