Level 20 Level 22
Level 21

Level 21


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
get something across to somebody
wytłumaczyć coś komuś
get something right
dobrze coś zrozumieć
get the feeling that
mieć/odnosić wrażenie, że
get the hang of something
opanować coś, nauczyć się czegoś
get the message
zrozumieć przekaz, załapać
get to sleep
zasnąć
get to work
wziąć się do pracy
give a speech
wygłosić przemówienie
give an account of something
zdać z czegoś relację
give birth to a baby
urodzić dziecko
give false evidence
składać fałszywe zeznania
give first aid
udzielić pierwszej pomocy
give it a rest!
daj temu spokój! odpuść sobie!
give it a try!
spróbuj!
give orders
wydawać rozkazy
give pleasure
sprawiać przyjemność
give somebody a free hand
dać komuś wolną rękę
give somebody a hand
pomóc komuś
give somebody a hard time
dać się komuś we znaki
give somebody a lift
podwieźć kogoś
give somebody the sack
wylać kogoś z pracy
give somebody wings
dodać komuś skrzydeł
give the game away
zdradzić sekret
give up one’s work
porzucić pracę
go abroad
jechać za granicę