Level 1 Level 3
Level 2

Level 02


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
and that’s the end of the matter
i na tym koniec dyskusji
another time
innym razem
any luck?
udało się?
any old thing
obojętnie co
anything can happen
wszystko się może zdarzyć
anything is possible
wszystko jest możliwe
apply for a job
starać/ubiegać się o pracę
are you all right?
nic ci nie jest?
arms race
wyścig zbrojeń
arrive at a conclusion
dojść do wniosku
art for art’s sake
sztuka dla sztuki
as a general rule
z reguły
as a last resort
w ostateczności
as a matter of fact
prawdę mówiąc, w rzeczywistości
as a result
w rezultacie
as a rule of thumb
w przybliżeniu, z grubsza, na oko
as ever
jak zawsze
as far as I know
z tego co wiem, o ile mi wiadomo
as far as possible
w miarę możliwości
as likely as not
najprawdopodobniej, pewnie
as long as I live
póki żyję
as luck would have it
traf chciał, że
as many again
jeszcze raz tyle
as regards
jeśli chodzi o
as right as rain
zdrów jak ryba