Level 18 Level 20
Level 19

Level 19


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
for one thing
po pierwsze
for personal use
na użytek własny
for reasons best known to oneself
z sobie tylko znanych powodów
for sale
na sprzedaż
for somebody’s own good
dla czyjegoś własnego dobra
for that matter
jeśli o to chodzi
for the moment
chwilowo, na razie
for the most part
w przeważającej części
for the sake of argument
na potrzeby dyskusji, hipotetycznie
for the time being
na razie
force of character
siła charakteru
forget it!
nie ma mowy! zapomnij!
fortune smiles on somebody
fortuna/los się uśmiecha do kogoś
free of charge
bezpłatny
freedom of choice
wolność wyboru
freedom of speech
wolność słowa
freely available
łatwo dostępny
frighten somebody to death
śmiertelnie kogoś przestraszyć
from all sides
ze wszystkich stron
from beginning to end
od początku do końca
from day to day
z dnia na dzień
from head to toe
od stóp do głów
from now on
od teraz
from that moment forward
od tej chwili
from time to time
od czasu do czasu