Level 16 Level 18
Level 17

Level 17


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fall to one’s knees
paść na kolana
fall victim to something
paść ofiarą czegoś
family matters
sprawy rodzinne
fasten one’s seatbelts
zapiąć pasy bezpieczeństwa
fear of the unknown
strach przed nieznanym
feed on something
żywić się czymś
feel at home
czuć się jak u siebie w domu
feel awkward
czuć się niezręcznie
feel fit enough to do something
czuć się na siłach, aby coś zrobić
feel free
nie krępować się, czuć się swobodnie
feel like a fool
czuć się jak głupiec
feel like doing something
mieć ochotę coś zrobić
feel low
być przygnębionym
feel sympathy for somebody
współczuć komuś
few and far between
bardzo rzadki
fight a losing battle
być z góry skazanym na porażkę
fight to the end
walczyć do końca
fill a role
pełnić rolę
find an excuse to do something
znaleźć pretekst/wymówkę, aby coś zrobić
find fault with somebody
czepiać się kogoś, szukać wad
find it necessary to
uważać za konieczne, aby
find out about something
dowiedzieć się o czymś
find pleasure in doing something
znajdować przyjemność w robieniu czegoś
find something heavy going
uważać coś za trudne
find something impossible
uważać coś za niemożliwe