Level 12 Level 14
Level 13

level 13


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
commit to memory
nauczyć się na pamięć
common sense
zdrowy rozsądek
conflict of interests
konflikt interesów
contrary to popular belief
wbrew powszechnemu przekonaniu
correct me if I’m wrong but
popraw mnie, jeśli się mylę, ale
cost of living
koszty utrzymania
cough it up!
wykrztuś to z siebie!
count down
odliczać
country of origin
kraj pochodzenia
course of events
bieg wydarzeń
cover the cost of something
pokryć koszt czegoś
covered by insurance
objęty ubezpieczeniem
cross my heart!
słowo honoru!
curiosity is eating her up
zżera ją ciekawość
cut and run
wziąć nogi za pas, uciec
cut down on something
ograniczyć coś
cut it out!
przestań!
cut somebody to the quick
dotknąć kogoś do żywego
cut the crap!
przestań pieprzyć!
daily life
codzienne życie
dash somebody’s hope
zniweczyć czyjeś nadzieje
day by day
dzień po dniu
dead end
ślepa uliczka
declare war on somebody
wypowiedzieć komuś wojnę
deserve credit
zasługiwać na uznanie