Level 11 Level 13
Level 12

Level 12


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
come as no surprise to somebody
nie być zaskoczeniem dla kogoś
come down to earth
wrócić (z obłoków) na ziemię
come down to something
sprowadzać się do czegoś (synonim: boil... )
come in useful
przydać się
come into effect
wchodzić w życie, dochodzić do skutku
come into fashion
stać się modnym
come into somebody’s head
przyjść komuś do głowy
come of age
osiągnąć pełnoletniość
come off well
dobrze wypaść
come on!
daj spokój! dalej! rusz się!
come to a bad end
źle skończyć
come to a dead end
utknąć w martwym punkcie
come to a decision
podjąć (ostateczną) decyzję
come to an arrangement
dojść do porozumienia
come to an end
dobiegać końca
come to light
ujrzeć światło dzienne, wyjść na jaw
come to one’s senses
pójść po rozum do głowy
come to power
dojść do władzy
come to somebody’s aid
przyjść komuś z pomocą
come to somebody’s defence
przyjść komuś z pomocą, stanąć w czyjejś obronie
come to somebody’s ears
dojść do czyichś uszu
come to terms with somebody
dojść do porozumienia z kimś
come to the point
przejść do sedna sprawy
come true
spełnić się (np. o marzeniach)
commit a crime
popełnić przestępstwo