Level 10 Level 12
Level 11

Level 11


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
catch a cold
przeziębić się
catch sight of something
dostrzec coś
catch somebody doing something
przyłapywać kogoś na czymś
catch somebody red-handed
złapać kogoś na gorącym uczynku
catch somebody’s attention
przyciągnąć czyjąś uwagę
catch somebody’s interest
wzbudzić czyjeś zainteresowanie
chain of events
splot wydarzeń
change beyond recognition
zmienić się nie do poznania
change for the better
zmiana na lepsze
change for the worse
zmiana na gorsze
change hands
zmieniać właściciela
change one’s mind
zmienić zdanie, rozmyślić się
change the subject
zmieniać temat
cheap to run
tani w eksploatacji
chilled to the bone
przemarznięty do szpiku kości
chip off the old block
wykapany ojciec/matka
claim damages
żądać odszkodowania
classic example
klasyczny przykład
clear conscience
czyste sumienie
clear the table
posprzątać ze stołu
clear the way!
z drogi! usunąć się!
clip somebody’s wings
podciąć komuś skrzydła
close at hand
w zasięgu ręki
come as a shock to somebody
zaszokować kogoś
come as a surprise to somebody
zaskoczyć kogoś