Level 9 Level 11
Level 10

Level 10


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
by day
za dnia
by default
standardowo, domyślnie
by fair means or foul
nie przebierając w środkach
by force
przemocą, siłą
by heart
na pamięć
by lot
w drodze losowania
by means of something
za pomocą czegoś
by mistake
przez pomyłkę
by nature
z natury (np. agresywny)
by night
nocą
by no means
absolutnie nie, w żadnym przypadku
by now
do teraz, do tej pory
by profession
z zawodu
by the back door
tylnymi drzwiami
by the way
przy okazji, nawiasem mówiąc
by trial and error
metodą prób i błędów
by turns
kolejno
by way of something
w charakterze czegoś, tytułem czegoś
call a strike
ogłosić strajk
call something into question
zakwestionować coś
can ill afford something
nie móc sobie pozwolić na coś
can’t make head or tail of something
nie móc się w czymś połapać
carrot and stick
metoda kija i marchewki
carry out an experiment
przeprowadzić eksperyment
cast one’s vote
oddać głos (wyborczy)