Level 2
Level 1

Level 01


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accept an offer
przyjąć ofertę
accept the fact that
pogodzić się z faktem, że
accidents will happen
wypadki chodzą po ludziach
according to the custom
zgodnie ze zwyczajem
achieve a desired effect
osiągnąć zamierzony efekt
achieve a goal
osiągnąć cel
act one’s age
zachowywać się, jak przystało na swój wiek
add fuel to the fire
dolewać oliwy do ognia
add insult to injury
dodatkowo pogarszać sprawę
add variety to something
urozmaicać coś
admit defeat
przyznać się do porażki
after a fashion
do pewnego stopnia; jako tako
again and again
w kółko, na okrągło
against somebody’s will
wbrew czyjejś woli
against the law
niezgodnie z prawem
ahead of time
przed czasem/terminem
all alone
zupełnie sam
all in all
ogólnie rzecz biorąc, w sumie
all over again
jeszcze raz od początku
all over the world
na całym świecie
all rights reserved
wszelkie prawa zastrzeżone
all sorts of things
najróżniejsze rzeczy
all’s well that ends well
wszystko dobre, co się dobrze kończy
and so on
i tak dalej
and that kind of thing
i tym podobne