Level 5 Level 7
Level 6

Miscellaneous


388 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
favourite
oblíbený
book
kniha
name
jméno
from
od, z
year
rok
Slovakia
Slovensko
teacher
učitel/ka
old
starý
young
mladý
my
moje
your
tvoje/vaše
his
jeho
her
její
its
jeho (ono)
our
naše
their
jejich
nice
pěkný
well
dobře
stripe
proužek
spot
tečka, puntík
the Moon
Měsíc (astronomické těleso)
the Earth
Země (astronomické těleso)
the Sun
Slunce (astronomické těleso)
quarter
čtvrt
half
půl
with
s
living room
obývací pokoj
dining room
jídelna
bathroom
koupelna
bus
autobus
bedroom
ložnice
kitchen
kuchyň
at home
doma
flat
byt
where
kde
house
dům
near
blízko
here
tady
there
tam
too
také
language
řeč
school
škola
but
ale
Japan
japonsko
Japanese
japonsky
because
protože
later
později
library
knihovna
basketball
basketbal
ballet
balet
guitar
kytara
class
lekce, třída
newspaper
noviny
cinema
kino
football
fotbal
town
město
terrible
hrozné
asian
asijský
table
stůl
cute
roztomilý
people
lidi
european seabass
mořský vlk (mořčák)
famous
slavný
tall
vysoký
sea
moře
different types
různé druhy
Scotland
Skotsko
Dutch
holandský
pupil
žák
England
Anglie
Ireland
Irsko
also
taky
important
důležitý
library
knihovna
receptionist
recepční
answer
odpovídat (taky zvedat telefon)
chair
židle
town
město
verb
sloveso
noun
podstatné jméno
adjective
přídavné jméno
river
řeka
forest
les
lake
jezero
mountain
hora
hill
kopec
funny
vtipný, zábavný
letter
dopis
same
stejný
late
pozdě
thirsty
žíznivý
plane
letadlo
alone
sám, sama
comb
učesat
shower
sprcha
present
dárek
key
klíč
complicated
komplikované
coat
kabát
car
auto
friendly
milý, přátelský
shoe
bota
money
peníze
fox
liška
tree
strom
let
nechat
medium
prostřední
size
velikost
medium size of the cup
střední velikost hrníčku
still
pořád
Germany
Německo
german
německý, Němec
old
starý
young
mladý
small
malý
slow
pomalý
near
blízký
large
veliký
long
dlouhý
high
vysoký (např. o budově)
hot
horký
rich
bohatý
poor
chudý
strong
silný
safe
bezpečný
fast
rychlý
nothing
nic
by car
autem (cestování)
go to work
jít/jet do práce
hospital
nemocnice
happy
šťasný
important
důležitý
actress
herečka
which
které
ugly
škaredý
difficult
těžký, složitý
price
cena
It depends on the price.
Záleží to na ceně.
temperature
teplota
now
teď
I am cold.
Je mi zima.
I am hot.
Je mi horko.
weather
počasí
tired
unavený
phone
mobil
take care of somebody
starat se o někoho
stay here
zustaň tady
need
potřebovat
agree
souhlasit
disagree
nesouhlasit
believe
věřit
hurt
bolet
enough money
dost peněz
rain
pršet, déšť
sky
obloha
during
během
cry
brečet, křičet
seed
semínka
grow
růst
wild
divoký
hunt
lovit
shine
svítit, zářit
bicycle
kolo
quite
docela
hall
chodba
stairs
schody
downstairs
dolů po schodech
again
znovu
both
oba
rude
sprostý,hrubý
arrival
příjez, přílet
departure
odjezd, odlet
sign
nápis, podpis, podepsat
sound
zvuk
weird
divný
gate
brána
flight
let
wait
čekat
queue
fronta, řada
I am not sure.
Nejsem si jistá.
university
univerzita
use
používat
together
spolu, dohromady
wall
zeď
take pictures
fotit
animal
zvíře
chemistry
chemie
journey
cesta
customer
zákazník
contactless card
bezkontaktní karta
cutlery
příbory (celá sada)
ask
zeptat se, požádat někoho o něco
I am scared.
Mám strach.
Keep the change.
Nechte si drobné.
international
mezinárodní
to be afraid of
mít strach z
aisle
ulička
once
jednou
close
zavřít
open
otevřít
cave
jeskyně
stable
stáj
tail
ocas
parrot
papoušek
squirrel
veverka
nut
oříšek
tall
vysoký
behave
chovat se
date somebody
chodit s někým
marry
vzít se (oženit se, vdát se)
married
ženatý, vdaná
surgery
operace
shape
tvar
any shape
jakýkoli tvar
almost
skoro
piece
kousek
scarf
šála
skirt
sukně
suit
oblek
remember
pamatovat si
circle
kruh, kroužek, zakroužkovat
marriage
manželství
sea
moře
prefer
dávat přednost, preferovat
theatre
divadlo
prison
vězení
prisoner
vězeň
of course
samozřejmě
ambulance
záchranka
engine
motor
helicopter
helikoptéra
sheep
ovce
get up
vstát (z postele)
have a shower
osprchovat se
arrive
přijet, dorazit
which
který, která
chinese
čínsky
dot
tečka
at
zavináč
country of origin
země původu
exercise
cvičit
main road
hlavní cesta
ambition
ambice
delicious
vynikající
far
daleko
deep
hluboký
address
adresa
sentence
věta
clever
chytrý
sleepy
ospalý
naughty
zlobivý, oplzlý
tidy
uklizený, pořádný (o člověku)
tidy your room
ukliď si v pokoji
handsome
pěkný (o muži)
pretty
pěkný ( o ženě)
piece
kousek
slice
plátek
can
plechovka, konzerva
toothpaste
zubní pasta
bouquet
kytice, pugét
bunch
kytice, pugét
what kind
jaký druh
jar
slenice (zavařovačka)
a tin of meat
plechovka masa
a can of coke
plechovka koly
tablet
tabulka
a tube of toothpaste
tuba zubní pasty
a loaf of bread
bochník chleba
loaf
bochník
a bar of butter
kostka másla
seat
sedadlo
huge
obrovský
there
tam
hairdresser
kadernik
mean
zlý
appearance
vzhled
sense of humor
smysl pro humor
shy
nesmělý
talkative
ukecaný, hovorný
quiet
tichý
repeat
opakovat
right
spravne
wrong
spatne
mean
znamenat
do the chore
delat domaci prace
wash the dishes
umyvat nadobi
lucky
stastny (ve vyznamu ze nosi stesti)
borrow
půjčit (něco od někoho)
lend
půjčit (půjčit něco někomu)
Can I borrow your car?
Můžu si půjčit tvoje auto?
Lend me the money.
Půjč mi ty peníze.
alone
samotný
leave me alone
nechej mě být
don´t leave me alone here
nenechávej mě tu samotného
stamp
známka
clothes
oblečení
police station
policejní stanice
certainly
jistě
perharps
možná
luggage
zavazadlo
only
pouze, jenom
enjoy
užít si
celebration
oslava
towel
ručník
pick up
vyzvednout
question
otázka
judge
soudce, soudit
foreign
cizí
not at all
vůbec
all
vše
about
o
for example
například
quick
rychlý
a bit
trošku
exhausted
vyčerpaný
Today I will leave 5 minutes earlier from here.
Dnes odsud budu odcházet o 5 minut dřív.
from here
odsud
last week
minulý týden
garage
garáž
wash the dishes
umývat nádobí
shave
holit se
repair the car
opravit auto
dry her hair
sušit si vlasy
bowl
miska, mísa
wall
zeď
basket
koš
It makes sense.
To dává smysl.
spy
špion
secret
tajný
send a message
poslat zprávu
on foot
pěšky
underground
metro
look for
hledat
beach
pláž
past
minulost
repeat
opakovat
worry
dělat si starosti
2 years ago
před 2 lety
about
o
ask about
zeptat se na
order
objednat
anything
cokoli
noisy
hlasitý, hlučný
Be quiet!
Buď potichu!
aisle
ulička
angry
naštvaný
coat
kabát
tidy
uklidit
so far so good
zatím dobré
shark
žralok
grass
tráva
cute
roztomilý
dangerous
nebezpečný
the same team
ten samý tým
compare
porovnat
similar
podobný
cut
krájet
side by side
bok po boku
age
věk
nation
národ
nationality
národnost
Portugal
Portugalsko
Portuguese
portugalský, Portugalec
Marek is little.
Marek je malý (věk)
height
výška
weight
hmotnost, vážit
speed limit
omezení rychlosti
I'm not sure...
Nejsem si jistá..
kick
kopnout
earn
vydělat, vydělávat
pressure
tlak
idol
idol
worse
horší
the worst
nejhorší
heavy
těžký (hodně kilo)
poor you
chudáku
then
potom
visit
navštívit
I don't think so.
Nemyslím si.
whose
čí
ball
balón
I agree...
Souhlasím
sunglasses
sluneční brýle
towel
ručník
dutch
holandský, holanďan
tulip
tulipán
Is it true?
Je to pravda?
I agree with you.
Souhlasím s vámi.