Level 14 Level 16
Level 15

Phrases


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a cup of coffe
šálek kávy
cup
šálek, hrníček
I dont understand.
Nerozumím.
Speak slowly, please.
Mluv/te pomalu, prosím.
Call later, please
Zavolejte později, prosím.
have a shower
osprchovat se
How much does it cost?
Kolik to stojí?
once more
ještě jednou
table for two
stůl pro 2
table
stůl
follow me
následuj/te mě
excuse me
zdovolením, promiňte
Where is the toilet?
Kde je toaleta?
on the right
napravo
on the left
nalevo
straight
rovně
Are you ready to order?
Jste připraveni si obědnat?
What do you recommend?
Co doporučujete?
a bottle watetr
láhev vody
a well done steak
dobře propečený steak
expensive
drahý
cheap
levný
main course
hlavní chod
bill
účtenka
answer the phone
zvedat telefon
water the plants
zalévat rostliny
I don´t mind dogs.
Nevadí mi psi.
Do you mind dogs?
Vadí ti psi?
Where do you serve breakfast?
Kde podáváte snídani?
go over the bridge
jeďte přes most
then
potom
go straight and then turn left
jeďte rovně a potom zahněte doleva
Nothing more, thanks.
Nic víc, děkuji. (To je všechno, děkuji)
..if it´s possible.
...pokud je to možné.
I don´t care.
Je mi to jedno.