1
Ready to learn
10 cách nói Hello & Goodbye
2
Ready to learn
10 cách nói Yes và No
3
Ready to learn
10 cách hỏi thăm ai đó
4
Ready to learn
10 cách trả lời khi được hỏi thăm
5
Ready to learn
10 cách nói cảm ơn
6
Ready to learn
10 cách đáp lại lời cảm ơn
7
Ready to learn
10 cách nói xin lỗi
8
Ready to learn
5 cách đáp lại lời xin lỗi
9
Ready to learn
10 cách giới thiệu ai đó
10
Ready to learn
6 cách thể hiện sự hứng thú
11
Ready to learn
5 cách kết thúc cuộc nói chuyện một cách lịch sự
12
Ready to learn
10 đoạn cho gọi điện thoại
13
Ready to learn
10 đoạn để hỏi thông tin
14
Ready to learn
5 cách nói "tôi không biết"
15
Ready to learn
10 cách hỏi và bày tỏ ý kiến
16
Ready to learn
5 cách từ chối đưa ra ý kiến
17
Ready to learn
10 cách nói đồng ý
18
Ready to learn
10 cách nói không đồng ý
19
Ready to learn
5 cách đáp lại thông tin tốt
20
Ready to learn
5 cách đáp lại thông tin xấu
21
Ready to learn
10 cách đưa ra lời mời
22
Ready to learn
5 cách để đưa ra và phản hồi đề nghị
23
Ready to learn
6 cách để nói về kế hoạch tương lai
24
Ready to learn
10 cách để nói về thích và không thích
25
Ready to learn
5 cách để đưa ra đề xuất
26
Ready to learn
10 cách để hỏi/nói về công việc
27
Ready to learn
10 cách mô tả mối quan hệ
28
Ready to learn
5 cách hỏi để làm rõ vấn đề
29
Ready to learn
5 cách kiểm tra xem người nghe có hiểu mình không
30
Ready to learn
5 cách đề nghị được giúp đỡ
31
Ready to learn
5 cách đề nghị người khác làm gì đó
32
Ready to learn
5 cách để xen ngang/ngắt lời ai đó
33
Ready to learn
10 cách để động viên ai đó
34
Ready to learn
5 cách để phàn nàn
35
Ready to learn
10 đoạn nói về nhớ/nhắc và quên
36
Ready to learn
10 cách nói dễ và khó
37
Ready to learn
10 cách nói về tuổi
38
Ready to learn
10 đoạn nói về mua sắm
39
Ready to learn
10 cách về thức ăn
40
Ready to learn
10 đoạn nói về TV
41
Ready to learn
10 đoạn bạn sẽ nghe ở sân bay
42
Ready to learn
10 cách nói về giá cả
43
Ready to learn
5 đoạn nói về trời nóng
44
Ready to learn
5 đoạn nói về trời lạnh
45
Ready to learn
5 đoạn nói về trời mưa
46
Ready to learn
10 cách nói rằng bạn mệt
47
Ready to learn
5 đoạn nói về hứa hẹn và giải pháp
48
Ready to learn
10 lý do đến trễ
49
Ready to learn
5 cách nói rằng ai đó đúng
50
Ready to learn
5 cách nói rằng ai đó sai
51
Ready to learn
5 cách nói ai đó thông minh
52
Ready to learn
5 cách nói ai đó ngu ngốc
53
Ready to learn
10 cách tránh trả lời câu hỏi
54
Ready to learn
15 cách nói về giàu nghèo
55
Ready to learn
10 đoạn nói về thống kê
56
Ready to learn
10 cách nói ai đó tài giỏi
57
Ready to learn
10 cách bảo ai đó đợi
58
Ready to learn
10 đoạn nói về dự đoán
59
Ready to learn
10 đoạn nói về quyết định
60
Ready to learn
10 cách chúc/chia sẻ về may mắn/không may mắn
61
Ready to learn
10 cách nói về lo lắng, nhẹ nhõm
62
Ready to learn
10 đoạn nói về tương lai
63
Ready to learn
10 đoạn nói về khen ngợi
64
Ready to learn
15 đoạn nói về chắc chắn, không chắc chắn
65
Ready to learn
10 cách nói cái gì đó thú vị/nhàm chán
66
Ready to learn
10 cách chúc mừng ai đó
67
Ready to learn
7 cách nói về sự thất vọng
68
Ready to learn
10 cách nói rằng bạn không tin ai đó
69
Ready to learn
10 đoạn nói về kẻ xấu
70
Ready to learn
10 đoạn mô tả việc nói
71
Ready to learn
10 đoạn nói về biểu hiện khuôn mặt
72
Ready to learn
10 cách mô tả ai đó làm người khác khó chịu
73
Ready to learn
10 đoạn nói về trải nghiệm du lịch không vui
74
Ready to learn
10 đoạn nói trên bàn nhậu