Level 8
Level 9

Ultimate Frisbee Chinese


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
friendly competition
you3 yi4 sai4
ultimate frisbee
ji2 xian4 fei1 pan2
offense
jin4 gong1
catch
jie1
throw
reng1
mark
fang2 pan2
forehand
zheng4 shou3
backhand
fan3 shou3
drop
mei2 you3 jie1 zhu4
opponent
dui4 shou3
block
dang3
interception
lan2 jie2
pull
fa1 pan2
any reason to change possession
shi1 wu4
substitute
huan4 ren2
contact
jie1 chu4
foul
fan4 gui1
get a point
de2 fen1
endzone
de2 fen1 qu1
teammate
dui4 you3
run with disc
na2 zhe fei1 pan2 pao3 dong4
player (any sport)
xuan3 shou3
out of bounds
chu1 jie4
ref
cai2 pan4
self ref
zi4 pan4
sportsmanship
ti3 yu4 dao4 de2
fair
gong1 ping2
clear
pao3 kai1
respect
zun1 zhong4
stack
dui4 lie4
stall count
yan2 chi2 ji4 shu4
cutting
pao3 wei4
spirit of the game
bi3 sai4 jing1 shen2
pivot
zhou2 zhuan2
hammer
chui2 zi5
blade
dao1 pian4 pan2
push pass
tui1 chuan2
zone
qu1 yu4