Level 7 Level 9
Level 8

ā and ō categories I


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Kei hea ā tātou kai?
Where is our (all of us) food?
Kei hea ō tātou kai?
[incorrect, ignore]
He ngeru tā rātou mōkai
Their (3 ex) pet is a cat
He ngeru tō rātou mōkai
[incorrect, ignore]
Ko Wiremu tāna tāne
Wiremu is her husband
Ko Wiremu tōna tāne
[incorrect, ignore]
Tokowhā āku tamariki
I have four children
Tokowhā ōku tamariki
[incorrect, ignore]
Nāku tērā mokopuna
That's my grandchild over there
Nōku tērā mokopuna
[incorrect, ignore]
Kei te kura āku pukapuka
My books are at school
Kei te kura ōku pukapuka
[incorrect, ignore]
I tōmuri ngā kaimahi ā Heta i te ata nei
Heta's workers were late this morning
I tōmuri ngā kaimahi ō Heta i te ata nei
[incorrect, ignore]
Kei konei ōku tuākana
My elder siblings are here
Kei konei āku tuākana
[incorrect, ignore]
Ko Te Manahau tōku ingoa
My name is Te Manahau
Ko Te Manuhau tāku ingoa
[incorrect, ignore]
Nōku tērā waka moana
That's my boat over there
Nāku tērā waka moana
[incorrect, ignore]
Me hoki ki tō tātou whare
Let's go back to our (3) place
Me hoki ki tā tātou whare
[incorrect, ignore]
He roa ōna ringaringa!
His arms are long!
He roa āna ringaringa!
[incorrect, ignore]
Tē taea tō mātou pōuri te tāpore
It is impossible to suppress our sorrow
Tē taea tā mātou pōuri te tāpore
[incorrect, ignore]
Me kuhu i ō koutou kākahu mahana!
Put on your (three or more) warm clothes!
Me kuhu i ā koutou kākahu mahana!
[incorrect, ignore]
Ka nui hoki tō kōrua pai ki tēnei tākaro!
You two are awesome at this game!
Ka nui hoki tā kōrua pai ki tēnei tākaro!
[incorrect, ignore]
Ka haere tahi māua ko tōku aupuru ki ngā wāhi katoa
My pillow and I go everywhere together
Ka haere tahi māua ko tāku aupuru ki ngā wāhi katoa
[incorrect, ignore]
Ko ia tō tātou Pirimia
He is (all of) our Prime Minister
Koia tā tātou Pirimia
[incorrect, ignore]