Level 38
Level 39

Whakataukī / Proverbs


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Mehemea ka moemoeā ahau, ko ahau anake. Mehemea ka moemoeā tātau, ka taea e tātou.
If I dream, I am alone. If we dream, we can.
Tēnā te ringa tango parahia
That is the hand that pulls out the weeds
He ao te rangi ka ūhia, he huruhuru te manu ka tau
As clouds adorn the sky, feathers enhance the beauty of the bird
Hōhonu kakī, pāpaku uaua
Long on words, short on actions
E kore e taea e te rā te waru
Difficult matters require time to deal with them
E tata tapahi, e roa whakatū
Procrastination is the thief of time
Okea ururoatia
Never say die
Iti noa ana he pito mata
From the withered tree a flower blooms
E hia motunga o te weka i te māhanga
Once bitten, twice shy
E kore a muri e hokia
What's done is done
Tangaroa piri whare
Walls have ears
Kia mau te tokanga nui a Noho
There is no place like home
Āe, he māunu kaukau wai
Yes, like a duckling that swims about in the water
Me te kete kainga e riringi ana ki te pari
Like a basket of empty shells being poured over a cliff
Ahakoa he iti te matakahi, ka pakaru i a ia te tōtara
Even though the wedge is small it brings down the mighty tōtara tree
Ahakoa kai tahi, tērā a roto te pūhaehae
Although they eat together, jealousy resides within them
Aitia te wahine o te pā harakeke
Marry the woman capable of rearing a family
Ākuanei a Kino tō ai me he rā
Soon evil disappears like the setting sun
Anei tātou nā ko te pō, anā tātou nā he rā ki tua
Here we are in the night, but day is on the way
Ko te whare whawhao o Te Aokapurangi
This house is crammed full like that of Te Aokapurangi
Ānō me he whare pūngāwerewere
As though it were a spider's web
Ehara te tangata i te peka tītoki
Unlike the branch of the tītoki tree that decays and dies, people live on through their descendants
Arero rua
Said of a person who changes his or her mind or opinions