Level 24 Level 26
Level 25

Upsizing your reo II


95 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Nō Aotearoa ahau.
I'm from New Zealand.
He nui taku aroha ki a koe!
I love you a lot!
Haere mai ki Aotearoa
Welcome to New Zealand
Haere rā e hoa
Goodbye my friend
Kei te haka te kapa Ō-Pango!
The All Blacks are doing their haka!
Haere mai ki te hīkoi
Come along to the march
Haere mai ki te kai hāngi
Come and eat hāngi food
Ko Ngāti Whakaue taku hapū
Ngāti Whakaue is my sub-tribe
Me hongi tāua
Let us (you and I) press noses
Me hui tāua
Let's (you and I) have a meeting
Inā te ihi o te haka!
Wow, there is such power in the haka!
Nau mai, haere mai e te iwi
Welcome to one and all
Ka pai tāu mahi!
You did a good job!
He pai te kai?
Is the food good?
Ko Hone te kaikōrero
Hone is the speaker
Kei te karanga mai te iwi
The tribe is calling us
Kei te kōrero te kaumātua
The elder is speaking
Kia ora e hoa!
Hi, mate!, Thanks, mate!
He koha nā taku whānau
A gift from my family
Kōrero mai
Speak to me
He tangata whai mana
An influential person
He mea nui te manaakitanga
It is important to offer hospitality
Me manaaki i ngā manuhiri
Look after the guests
Kei hea te marae?
Where is the marae?
He mauri tō ngā mea katoa
There is life force in everything
Nau mai e te iwi!
Welcome one and all!
He taonga ki a ngāi tātou
A treasure for us all
Kua noa
Freed from tapu
He Pākehā kōrero Māori
A Māori-speaking European New Zealander
He rangatira whai mana
A respected leader
Whenua raupatu
Confiscated land
He rohe tino nui
A very large region
Taihoa! Tatari mai ki a au!
Hold on! Wait for me!
He taonga tuku iho
A treasure that has been handed down
Taku tama purotu
My handsome son
Taku tamāhine ātaahua
My beautiful daughter
He tamaiti whakatoi
A cheeky child
Haere mai tamariki mā!
Come here kids!
He tāne kaitā
A big guy
Tēnā koutou ngā tāngata whenua
Greetings to you, the people of this place
Auē! Te tangi o te ngākau
Alas! Such mourning
He tangihanga mō te rangitira o tēnei rohe
A funeral for the chief of this region
Tēnā koe, e te rangatira
Greetings, esteemed one
Tēnā kōrua e aku rangatira
Greetings my esteemed ones (two people)
Tēnā koutou e aku rangatira
Greetings my esteemed ones (three or more)
Me kōrero i te reo
(You / one) should speak in Māori
Kaua e raweke i ngā mea tapu
Don't meddle with sacred things
Māku koe e tiaki
I'll look after you
He rā hei whakanui i te Tiriti o Waitangi
A day to celebrate the Treaty of Waitangi
He take nui tonu te tino rangatiratanga
Māori sovereignty is still a big issue
He taonga tuku iho nā tōku tipuna
A treasure handed down from my ancestor
Ko Rotorua tōku tūrangawaewae
I come from Rotorua
He wāhi tapu ki te iwi o tēnei rohe`
A sacred place for the tribe of this region
He wahine whakatoi taku wahine!
My wife is a cheeky woman!
He wāhine toa koutou!
You women are so brave!
Me waiata tahi tātou
Let's all sing together
Nō te waka o Te Arawa
Descending from the Te Arawa canoe
Kei hea Te Whare Wānanga o Waikato?
Where is Waikato University?
Te ihi, te wehi, te wana!
The power, the awe, the excitement!
Te whakapapa o te waka o Tainui
The genealolgy of the Taiui waka
He whānau kotahi tātou
We are all one big family
Kia ora e te whanaunga!
Hi cuzzy (cousin)!
Nā taku whaea kēkē ahau i whāngai
My aunty fostered me
Me haere tātou ki te wharekai
We should all go to the dining hall
E wānanga ana rātou i te wharenui
They're studying in the meeting house
Kei hea te wharepaku?
Where is the toilet?
He rongonui taua whare whakairo
That carved meeting house is renowned
He tokomaha ake ngā hipi o tēnei whenua i ngā tāngata!
There are more sheep in this country than there are people
Haere mai ki Aotearoa!
Welcome to New Zealand!
Haere mai ki te hīkoi!
Come along to the march!
Haere mai ki te kai hāngi!
Come and eat hāngi food!
Haere mai, tamariki mā!
Come here, kids!
Me hongi tāua
Let us (you and I) press noses
Me hui tāua
Let us (you and I) have a meeting
Me kōrero koe i te reo
You should speak in Māori
He tangata whai mana
An influential person
He taonga ki a ngāi tātou
A treasure to us all
He koha nā taku whānau
A gift from my family
He rohe tino nui
A very large region
He wāhi tapu ki te iwi o tēnei rohe
A sacred place for the tribe of this region
He whānau kotahi tātaou
We are all one big family
Kei hea te marae?
Where is the marae?
Kei hea te wharepaku?
Where is the toilet?
Kei te karanga mai te iwi
The tribe is calling us
Kei te kōrero te kaumātua
The elder is speaking
He pai te kai
The food is good
He pai te kai?
Is the food good?
He rohe tino nui
It's a big region
He rohe tino nui?
Is it a big region?
He whānau kotahi tātou
We are all one big family
He whānau kotahi tātou?
Are we all one big family?
Me hui tāua
Let's have a meeting
Me hui tāua?
Shall we have a meeting?
Kei te karanga mai te iwi
The tribe is calling us
Kei te karanga mai te iwi?
Are the tribe calling us?