Level 20 Level 22
Level 21

Meeting and greeting I


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Kia ora e hine!
Hello young girl!
Tēnā koe e koro!
Hello sir!
Kei te pēhea koe?
How are you?
Kei te pai au, me koe?
I am good, and you?
Kei te ora! Nō hea koe?
I am well! Where are you from?
Nō Kirikiriroa au.
I am from Hamilton.
Ko wai ō iwi?
What are your tribal affiliations?
Ko Ngāti Maniapoto me Ngāti Tama.
Ngāti Maniapoto and Ngāti Tama.
Ko wai tō ingoa?
What is your name?
Kata. Ko wai tō ingoa?
Kata. What is your name?
Ko Mītai. Kei te aha koe i konei?
Mītai. What are you doing here?
Kei te tatari au ki taku māmā.
I am waiting for my mum.
Ko wai tōna ingoa?
What's her name?
Ko Makareta.
Makareta.
Ko wai tō pāpā?
Who is your father?
No Nīkora. He aha tō mahi, e koro?
Nīkora. What do you do, sir?
He kaihautū pahi au.
I am a bus driver.
Anei taku māmā. He rawe te tūtaki ki a koe!
Here's my mum. It's been very nice to meet you!
Me koe hoki, ka kite anō!
And you too, see you again!
Āe, hei konā!
Yes, goodbye!