Level 14 Level 16
Level 15

Kupu wāhi / Locative words I


39 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
runga
above, on top
raro
below, under
waho
outside
roto
inside
mua
in front of
muri
behind, after
Kei hea tāku ine?
Where is my ruler?
Kei hea tō tāua hoa?
Where is our friend?
Kei hea koe?
Where are you?
Kei hea rātou ā tērā wiki?
Where will they be next week?
Kei waho rātou i a Rotorua e mahi ana
They will be on the outskirts of Rotorua working
Kei hea te ngahere?
Where is the forest?
Kei hea te moana?
Where is the sea?
I hea tāu wahine inapō?
Where was your girlfriend last night?
Kei te kāinga e moe ana
At home sleeping
I hea koe?
Where were you?
I tō taha ahau!
I was with you!
I hea tā tātou pouaka whakaata?
Where was our television?
I hea tō rōpū?
Where was your group?
I hea te rākau poiuka nei?
Where was this softball bat?
I hea tō māmā i te whitu karaka?
Where was your mother at seven o'clock?
Kei hea tōku korowai?
Where is my cloak?
Kei roto tō korowai i te whata kākahu
Your cloak is in the wardrobe
Kei hea tō tātou kaiwhakaora?
Where is our saviour?
Kei runga i te rangi
Up in heaven
Kei hea te whare hākinakina?
Where is the gym?
Kei te huarahi o Linton
On Linton Street
I hea ā tāua inu?
Where were our (yours and my) drinks?
I raro i te tēpu
Under the table
I hea a Mere mā?
Where were Mere and the others?
I mua a Mere mā i te whare e tatari ana
Mere and the others were waiting in front of the house
I hea te tīpao nei?
Where was this putter?
I muri te tīpao nei i te hāneanea
This putter was behind the sofa
I hea anō tāku ngeru?
Where was my cat again?
I runga tō ngeru i te rākau
Your cat was up in the tree
Kei runga te manu i te tuanui o te whare
The bird is on the roof of the house
Kāore te manu i runga i te tuanui o te whare
The bird is not on the roof of the house
I runga te manu i te tuanui o te whare
The bird was on the roof of the house
Kāore te manu i runga i te tuanui o te whare
The bird was not on the roof of the house