Level 10 Level 12
Level 11

Te whānau / The family II


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Kei korā tōku koroua
My grandfather is over there
Ko Tanira te ingoa o tōku kuia
Tanira is my grandmother's name
Kua haere tō rātou pāpā ki tāwāhi
Their (three+) father has gone overseas
Kei te mokemoke tōna māmā ki a ia
Her mother misses him
Ko Riki te tuakana o Bruce
Riki is Bruce's older brother
Ko Andrea te tuakana o Moana
Andrea is Moana's older sister
Ko Mark, ko Terry ōku tuākana
Mark and Terry are my older brothers (speaker is male)
Ko Alice, ko Mary, ko June ōku tuākana
Alice, Mary and June are my older sisters (speaker is female)
Ko Riki te teina o Bruce
Riki is Bruce's younger brother
Ko Andrea te teina o Moana
Andrea is Moana's younger sister
Ko Mike ahau, tokowhā ōku teina
I'm Mike, I have four younger brothers
Ko Andrea rāua ko Moana ōku teina
Andrea and Moana are my younger sisters (speaker is female)
Engari Andrea, ko koe tāku tuahine!
But Andrea, you are my sister! (speaker is male)
Engari Andrea, ko koe tōku tuahine!
[Incorrect, ignore]
Hōhā au i ōku tuāhine
I've had enough of my sisters (speaker is male)
Ko Riki tōku tungāne
Riki is my brother (speaker is female)
Ko Riki taku taokete
Riki is my brother-in-law (speaker is male)
Ko Andrea rāua ko Moana aku taokete
Andrea and Moana are my sisters-in-law (speaker is female)
Kei hea tō autāne?
Where is your brother-in-law?
Kei hea tō auwahine?
Where is your sister-in-law? (Spoken to a male)
Ko Katie taku auwahine
Katie is my sister-in-law (speaker is male)
Tokomaha aku autāne
I have heaps of brothers-in-law
Kei te aha ō tama haututū i te rā nei?
What are those mischievous sons of yours up to today?
Kātahi anō tāku tamāhine hou ka whānau mai
My new daughter has just been born
Me kōrero Māori koe ki ō tamariki
You should speak Māori to you children
Tiakina āu mokopuna, kei hē
Look after (care for) your grandchildren, in case they do wrong
He whakaputa mōhio taku hungarei
My mother-in-law/father-in-law is a know-it-all
Kāore au i te rata ki taku hunaonga
I don't like my daughter-in-law/son-in-law
Kei te haere tahi rātou ko ōna karangatahi
He is going with his first cousins
He aha kōrua ko tō karangarua i whawhai ai?
Why did you and your second cousin fight?
Ehara māua i te whanaunga
We're not related