Level 5 Level 7
Level 6

Hoofdstuk 4: motivatie van theorie naar praktijk


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
MBO
nadruk op het vaststellen van doelen in overleg met de medewerker.
top-down benadering
doelstellingen worden op organisatieniveau vertaald naar concrete doelstellingen van medewerkers
bottum-up benadering
perceptie van medewerkers spelen een rol bij het vastleggen van doelstellingen
taakroulatie
medewerkers wisselen perodiek taken af en kunnen op die manier flexiber ingezet worden
taakverbreding
men gaat taken uitvoeren die zich op hetzelfde hierarchische niveau bevinfen
taakverijking
uitgebreide taak met ruime verantwoordelijkheid en bevoegdheid, kan betrekking hebben op het combineren van taken, opbouwen van klantrelaties enz.
taakkenmerkenmodel
kan worden beschreven in 5 dimensies. deze basis dimensies beinvloeden de kritische psychologische condities. deze hebben op hun beurt weer impact op de intrinsieke motivatie, kwatiteit van het geleverde werk en het verzuim en verloop. de 5 aspecten zijn: variantie in vaardigheden, compleetheid en belang van het werk, autonomie en feedback
sociotechniek
medewerkers kunnen intrinsiek gemotiveerdworden door de kwaliteit van arbeid. er wordt een belang gehecht aan autonome werkgroepen
duobanen
fulltimebaan wordt uitgevoerd door twee personen
deeltijd baan
naast het werk nog een studie volgen of op de kinderen passen
flexibele werktijden
medewerker kan op zekere hoogte begin- en eindtijd bepalen
werknemerstevredenheid
psychologische identificatie van de medewerker met de organistie of het werk, waarbij succes impact heeft op het gevoel van diens eigenwaarde
participatief leiderschap
medewerkers hebben invloed op de besluitvorming van hun directe leidinggevende
empowerment
versterkt intrinsieke waarde van medewerkers en geeft verantwoordelijkheden en bevoegdheden
autonome werkgroep
groep medewerkers die over volledige verantwoordelijkhden en bevoegdheden beschikt om un werk te plannen en uit te voeren
ondernemingsraad (OR)
heeft informatie, advies en instemmingsrecht