Level 4 Level 6
Level 5

Hoofdstuk 3: motivatie


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
motivatie
proces waardoor intensiteit, de richting en de volharding bepaald wordt om een bepaald doel te bereiken
wet van effect
gedrag dat wordt gevolgd door een plezierige ervaring zal zich herhalen. gedrag dat niet wordt gevolgd door een plezierige ervaring wordt niet herhaald (Thordicke)
wet van reinforcement
gedrag dat wordt gevolgd door een plezierige ervaring zal zich herhalen. gedrag dat niet gevolgd wordt door een plezierige ervaring zal zich niet herhalen (Skinner)
bekrachtigingstheorie
situaties waarin eenvoudige gedragingen waarbij beloningen aanleiding geven tot hogere motivatie en werkresultaat zijn zeer beperkt
zelfdeterminatietheorie
er zijn drie grondbehoeften voor medewerkers: autonomie, streven naar meesterschap en zingeving
hierarchisch model
Maslow stelde dat iedereen een hierarchisch systeem van behoeften heeft. de laaste behoeften moeten eerst bevredigd worden voordat hogere behoeften bevredigd kunnen worden
ERG-model
Alberger heeft theorie van Maslow op punt gesteld. Hij beperkt de niveaus: existentie, relaties en groei
x en y theorie
2 benaderingen die gebaseerd zijn op een verschillende visie en een verschillend mensbeeld
x theorie
mensen zijn van nature lui en hebben een hekel aan werken, medewerkers moeten door leidinggevenden worden aangestuurd, werknemers wensen geen verantwoordelijkheden en het meerendeel van de werknemers is gericht op zekerheid
y theorie
medewerkers doen graag hun werk en werken hard, indien ze achter de doelstelling van de organistie staan is er geen controle nodig en alle medewerkers beschikken over capaciteitenn om innovaties te ontdekken
tweefactorentheorie
Herzberg maakte gebruik van kwalitatief onderzoek. Hij stelde de motivators (situaties waarin mensen erkenning krijgen in hun werk, verantwoordelijkheid kregen, presentaties konden leveren en kansen kreven om vooruit te komen) en hij had hygiene factoren de extrinsieke omstandigheden. tevredenheid en ontevredenheid moest je als twee aparte begrippen zien volgens Herzberg
motivators
erkenning krijgen voor werk, verantwoordlijkheden krijgen, prestaties kunnen leveren en kansen krijgen om vooruit te komen
hygiene-factoren
gebrekkig bedrijfsbeleid, geen goede relatie met leidinggevende, werkomstandigheden, gering salaris (exterinsieke omstandigheden)
doelstellingtheorie
Naarmate doelstellingen meer concreter zijn, een uitdaging inhouden en feedback geleverd kan worden zullen doelstellingen tot betere prestaties leiden
rechtvaardigheidstheorie
medewerkers maken een inschatting van verhoudingen tussen output (inspanning, ervaring en competenties) en hun output (salaris, erkenning) en vergelijken dit vervoolgens met andere medewerkers
verwachtingstheorie
Ziet de medewerker dat het goede resultaat behaald kan worden als hij zich inspant? Verwacht de de medewerker dat hij een beloning krijgt? welke waardering hecht de medewerker aan deze belonong? wanneer een van dez factoren 0 wordt, wordt de motivatie eveneens 0