Level 3 Level 5
Level 4

1.4 Hedendaagse organisatie


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
virtueel bedrijf
werkt nauw samen met leveranciers. steeds meer wordt uitbesteed
mensgerichte organistie
er wordt veel aandacht besteeds aan optimale interne organisatie, groepswerk en tal van organisatorische verniewingen dienen ervoor te zorgen dat de kwaliteit van arbeid verbeterd
kennisonderneming
organisaties ontwikkelen zich tot kenningsorganisaties
tatic knowlegde
kennis die niet is uitgesproken, zit in de vingers
explicit knowlegde
kennis die gezegd kan worden en opgeschreven is
geautomatiseerd bedrijf
zoveel mogelijk processen uit te schakelen en de menselijke factor is de organistie beperken
klantgerichte organisatie
de wensen van de klant komen centraal te staan. Intergrale kwaliteitszorg
globalisering
bedrijven zijn opzoek naar nieuwe klanten en leveranciers over landgrenzen. steeds meer arbeidsintensieve sectoren verhuizen naar lage lonen landen
pluriform personeelsbestand
bestand van medewerkers dat meer en meer is gedifferentieerd
dalende loyaliteit bij medewerkers
door onslagingen realiseert medewerker dat organisatie niks om hem geeft