Level 1 Level 3
Level 2

1.2 Economische omgeving van organisaties


3 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
centraal geleide economie
overheid stelt productie van diensten en goeden vast hoe deze worden geproduceerd en door wie
vrije markt economie
vrijheid van consumeren en produceren
gemengde economie
vrijheid van productie en consumptie. De overheid stelt minimum en mamxiumprijzen vast