Level 11
Level 12

Hoofstuk 12: De organisatiecultuur


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
organisatiecultuur
systeem van gedeelde betekenisgeving dat de leden van organisatie van de leden andere organisatie onderscheidt
impliciet
elke organisatie heeft bepaalde cultuur maar niet elke werknemer is zich bewust van deze cultuur
dominante cultuur
kernwaarden die organisatie wordt toegeschreven door meederheid van organisatieleden
subcultuur
alle kenwaarden dominante cultuur maar onderscheidt zich op een aantal minder belangrijke punten
tegencultuur
strijdig met dominante cultuur
'goden'-typologie (harrison en handy)
organisatieculturen ingedeeld op basis van taken, personen, regels en macht in organisatie
machtsgerichte cultuur (zeus)
topmanager staat centraal
rolsgerichte cultuur (apollo)
regels en procedures zorgen ervoor dat bedrijfsactiviteiten in een stabiele en voorspebare omgeving kunnen verlopen
taakgerichte cultuur (Athene)
hoge mate van taakgerichtheid en professionaliteit. teamwerk wordt aangemoedigd
persoonsgerichte cultuur (dionysos)
voorgang geven aan individu
typologie Deal en Kennedy
organisatiecutluur wordt bepaald door (a) mate van risico en (b) de snelheid van feedback functioneren organisatie
machocultuur
ontstaan in situaties met veel risico en snelle feedback
werkcultuur
situaties met weinig risico en snelle feedback
risicocultuur
situaties met veel risico en late feedback
procedurecultuur
situaties met weinig risico en snelle feedback
sterke organisatiecultuur
kernwaarden van organisatie door de leden erkend en onderschreven
zwakke organisatiecultuur
waarden niet gekend door alle organisatieleden maar door slechts een beperkt aantal (meestal enkel topmanagement)
socialisatie
proces waarbij organisatie werknemers helpt om zich aan te passen aan organisatiecutluur
cultuurdiagnose
diagnosticeren van cultuur kan door directe observatie, diepte-interview, documentenanalyse en vragenlijsten bij werknemers en buitenstaanders
OCAI-vragenlijst
onderzoeksmethode om organisatiecultuur in kaart te brengen
nationale cultuur
waarden en normen die door inwoners van bepaald land worden gedeeld en die hun gedrag en meningen over wat belangirjk is, hebben gevormd
cultuurshock
zakendoen met andere nationaliteiten verloopt vaak moeilijk en mensen die in een vreemd land gaan wonen
low context cultuur
boodschappen worden slechts gedeeltelijk gecomunniceerd en de rest wordt afgeleid uit context (nadruk wordt gelegd op zakendoen)
high context cultuur
leggen van vertrouwensbases en het ontwikkelen van persoonlijke relaties is belangrijk